25/10/2021 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở sao cho toại lòng người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2014 04:30

 

Ở sao cho toại[1] lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn,
Béo chê béo trục béo tròn,
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Khảo dị: “vừa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở sao cho toại lòng người