27/10/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trầm mình ở biển

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/09/2009 00:44

 

Đêm lưu ly
Guitar bập bùng
Chung nhau ly rượu sủi tăm
Đó là lúc em nhổ tung
Những chiếc cộc đớn đau lỗi lầm
Làm con nhạn trắng bay thoát mộng

Đêm lưu ly
Gầm gừ sóng biển
Nhạc trầm uất nghẹn
Bước ra từ ánh trăng huyền nhiệm
Em mặc khải mối tình thiêng  

Cố vượt qua, vượt qua
Gió trào lên nỗi nhớ
Em ngồi khóc thương biển
Nước mắt rơi trắng thềm san hô

Đêm lưu ly
Vỗ ngực, vỗ đàn ca
Khúc nhạc chiêu hồn Tây Ban Nha
Con bò mộng thời gian húc anh rướm máu
Cuộc chiến đấu không cân sức
Phần mộ cát kéo dài chôn vùi bóng em...
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Đêm trầm mình ở biển