22/01/2022 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phà Đen

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 14:15

 

Công trường nắng tháng Năm bụi khát
Chiều Phà Đen
môi bến cặp em hồng

Má nồng thơm vị lá mơ lông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Phà Đen