27/09/2022 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 16:46

 

Nguyên tác

蕭蕭幾葉風兼雨,
离人偏識長更苦。
欹枕數秋天,
蟾蜍下早弦。

夜寒驚被薄,
淚與燈花落。
無處不傷心,
輕塵在玉琴。

Phiên âm

Tiêu tiêu kỷ diệp phong kiêm vũ,
Ly nhân thiên thức trường canh khổ.
Khi chẩm sổ thu thiên,
Thiềm thừ hạ tảo huyền.

Dạ hàn kinh bị bạc,
Lệ dữ đăng hoa lạc.
Vô xứ bất thương tâm,
Kinh trần tại ngọc cầm.

Bản dịch của Nam Long

Đìu hiu mấy ngọn mưa và gió,
Tha phương chỉ thấy canh dài khổ.
Trở gối mấy giấc thu,
Tinh sương tiếng thiềm thừ.

Chăn đơn sao đỡ lạnh,
Tàn nến cùng lệ sánh.
Sầu muộn khắp không gian,
Bụi mờ đã phủ đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Bồ tát man