22/01/2022 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng cười, trăng khóc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/07/2009 10:51

 

Ông giẳng ông giăng
Ông giằng búi tóc
Ông khóc ông cười
Ông lười đi trâu
Mẹ ông đánh đau
Ông ngồi ông khóc
Ông phóc xuống đây
Dung dăng dung dẻ.
Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng cười, trăng khóc