30/05/2022 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật thôn cư
春日村居

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 09:16

 

Nguyên tác

竹徑陰陰草色萋,
柴門深鎖晝煙迷。
枝頭花重蜂鬚粉,
簾額芹香燕子泥。
課僕運筒澆藥圃,
呼兒牽犢試春梨。
傍人說著為官好,
懶惰無心報醜妻。

Phiên âm

Trúc kính âm âm, thảo sắc thê,
Sài môn thâm toả, trú yên mê.
Chi đầu hoa trọng phong tu phấn,
Liêm ngạch cần hương yến tử nê.
Khoá bộc vận đồng kiêu dược phố,
Hô nhi khiên độc thí xuân lê.
Bàng nhân thuyết trước vi quan hảo,
Lãn noạ vô tâm báo xú thê.

Dịch nghĩa

Lối trúc râm mát, màu cỏ xanh tươi,
Cửa sài đóng chặt, khói ban ngày mờ toả.
Phấn ở hoa đầu cành làm nặng râu ong,
Bùn ở khóm rau cần trước mành cửa làm thơm dấu chân chim én.
Bảo đầy tớ xách thùng tưới vườn cây thuốc,
Gọi thằng con dắt nghé, thử chiếc cày xuân.
Người chung quanh cứ bảo đi làm quan tốt,
Lười không nghĩ việc báo đáp cho người vợ quê.

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngõ trúc bóng râm sắc cỏ tươi
Cửa phên đóng chặt khói mờ trời
Râu ong nặng phấn cành hoa lượn
Chân nhạn hương cần rèm cửa bôi
Bảo tớ xách thùng chăm tưới thuốc
Gọi con thử nghé cày xuân thôi
Người làng vẫn bảo làm quan tốt
Báo đáp vợ quê lười nghĩ rồi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Xuân nhật thôn cư