24/10/2021 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu há Kinh Môn
秋下荊門

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/08/2011 10:45

 

Nguyên tác

霜落荊門江樹空,
布帆無恙掛秋風。
此行不為鱸魚膾,
自愛名山入剡中。

Phiên âm

Sương lạc Kinh Môn giang thụ không,
Bố phàm vô dạng quải thu phong.
Thử hành bất vị lư ngư khoái,
Tự ái danh sơn nhập Diệm[1] trung.

Dịch nghĩa

Sương xuống đất Kinh Môn, cây bên sông trơ trọi,
Buồm vải không hình bóng treo trong gió thu.
Chuyến đi này không vì chả cá lư,
Mà bởi vì yêu núi nổi tiếng mà vào đất Diệm.

Bản dịch của Song Tuyết

Kinh Môn sông quạnh cây trơ,
Vải buồm phấp phới ảo mờ sương thu.
Phải đâu ham vị cá lư,
Nơi đây cảnh sắc tâm tư nhớ thầm.
[1] Thắng cảnh thuộc tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu há Kinh Môn