07/08/2020 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không trơn mà trượt mới tài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:23

 

Không trơn mà trượt mới tài,
Không chồng mà đẻ con trai mới tình.
Nâng lên đặt xuống một mình,
Than rằng: con ở trong mình mẹ ra.
Có con mà chẳng có cha,
Lòng mẹ chua xót người ta chê cười.
Bởi vì mẹ cợt, mẹ cười,
Cho nên mẹ đẻ mẹ nuôi một mình.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không trơn mà trượt mới tài