24/09/2021 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

15

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 13:14

 

Mái gà vừa đẻ trứng
Tiếng cục tác lăn tròn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 15