08/07/2020 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Vân Trì Dương đại nhân
寄雲池楊大人

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 17:23

 

Nguyên tác

許久音書滯一鄉,
北門回首未相忘。
衹今聞得歌兒話,
此老猶如昔倔彊。

Phiên âm

Hứa cửu âm thư trệ nhất hương,
Bắc môn hồi thủ vị tương vương.
Kỳ kim văn đắc ca nhi thoại,
Thử lão do như tích quật cường.

Dịch nghĩa

Thư tín quê nhà chậm tới, đã lâu không nhận được,
Ngoảnh về cửa bắc, lòng vẫn nhớ nhau.
Nay được nghe qua lời người đào hát,
Biết ông vẫn như xưa khoẻ mạnh, kiên cường.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Lâu rồi chẳng thấy thư quê hương,
Cửa bắc ngoảnh trông vẫn nhớ mong.
Nay được nghe lời đào hát kể,
Biết ông vẫn khoẻ lại kiên cường.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Dương Vân Trì tức Dương Khuê, bạn thân của tác giả, làm tới chức thượng thư.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ký Vân Trì Dương đại nhân