05/08/2020 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nuôi con cho được vuông tròn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:12

 

Nuôi con cho được vuông tròn,
Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn, gối long.
Con ơi, cho trọn hiếu trung,
Thảo ngay một dạ kẻo luống công mẹ thầy.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nuôi con cho được vuông tròn