03/12/2021 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất Hợi thu sơ tài chính bộ trưởng Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh du Bạch Mã sơn trịch thị giai tác hoạ vận dĩ thù
乙亥秋初財政部長友元胡得愷先生遊白馬山擲示佳作和韻以酬

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:35

 

Nguyên tác

煙光雲靜值秋清,
白馬吟鞭壯此行。
遣興人能臨絕嵿,
消閒我獨戀滄溟。
輕裘可續羊公趣,
齒屐無忘謝傅情。
賞勝新詩傳洛下,
菊松老圃亦分榮。

Phiên âm

Yên quang vân tĩnh trị thu thanh,
Bạch Mã ngâm tiên tráng thử hành.
Khiển hứng nhân năng lâm tuyệt đính,
Tiêu nhàn ngã độc luyến thương minh[1].
Khinh cừu khả tục Dương công[2] thú,
Sỉ kịch vô vong Tạ Phó[3] tình.
Thưởng thắng tân thi truyền Lạc hạ[4],
Cúc tùng lão phố diệc phân vinh.

Dịch nghĩa

Trời êm mây tạnh lúc trời vào thu
Ðoàn người lên chơi núi Bạch Mã ngắm cảnh làm thơ
Khi vui thú người ta thường hay lên chơi núi cao
Còn ta khi nhàn hạ thì thích ngắm cảnh biển xanh
Mặc áo nhẹ học theo thú của ông Dương
Ðeo guốc gỗ không quên tình của ông thầy họ Tạ
Ngâm thơ ngắm cảnh tiếng vang về bên làng Lạc Xã
Cúc tùng trong vườn cũng chia sẻ niềm vinh hạnh

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trời quang mây tạnh lúc thu sang
Bạch Mã trèo chơi cất tiếng vang
Muốn vượt đỉnh cao khi hứng thú
Thích trông biển rộng lúc tiêu nhàn
Dương Công áo nhẹ càng vui thú
Tạ Phó giày mang thêm vấn vương
Cảnh ngắm thơ ngâm vang Lạc Xã
Vườn xưa tùng cúc cũng thêm hương
Núi Bạch Mã là một nơi nghỉ mát ở phía Nam Huế, tỉnh Thừa Thiên. Ất Hợi tức năm 1935.

[1] Nguyên chú: “Thử nhật ước vãng Hà Trung Hải Nhi quan tán ngư thuyên nhưng chu hành chí Bao Vinh giang phân phong trở nhi hồi” 此日約往河中海兒觀撒魚荃仍舟行至褒榮江分風阻而回 (Hôm ấy hẹn cùng nhau đi đến làng Hải Nhi ở Hà Trung xem chài vớt cá, khi thuyền đến đầu sông Bao Vinh thì gặp mưa nên phải quay lại). Bao Vinh là tên một làng gần kinh thành Huế, nơi sông Hương bắt đầu chảy về cửa biển Thuận An.
[2] Tức Dương Hỗ 羊祜, làm quan đời Tấn liêm khiết. Đây ý so ông Hồ Đắc Khải cũng làm quan liêm khiết như Dương công.
[3] Một quan lớn xưa nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bài Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt 夢遊天姥吟留別 của Lý Bạch có câu: “Cước trước Tạ công lữ, Thân đăng thanh vân thê” 腳著謝公履,身登青雲梯. Chuyện Tạ Linh Vận 謝靈運 (385-433) làm đôi guốc đặc biệt để đi leo núi, tục gọi là “Tạ công lữ” (guốc của ông Tạ). Ở đây so sánh ông Hồ Đắc Khải cũng làm quan như Tạ Phó.
[4] Làng Lạc Xã gần làng Ưng Bình ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Ất Hợi thu sơ tài chính bộ trưởng Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh du Bạch Mã sơn trịch thị giai tác hoạ vận dĩ thù