24/06/2024 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 2
四絕其二

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:34

 

Nguyên tác

春衫血淚點輕紗,
吹入林逋處士家。
嶺上梅花三百樹,
一時應變杜鵑花。

Phiên âm

Xuân sam huyết lệ điểm khinh sa,
Xuy nhập Lâm Bô[1] xử sĩ gia,
Lĩnh thượng mai hoa tam bách thụ.
Nhất thời ưng biến Đỗ Quyên[2] hoa!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Huyết lệ nhỏ đầy the áo mỏng,
Hắt vào nhà ẩn sĩ Cô Sơn,
Đầu non trắng xoá mai trăm gốc,
Thoắt hoá thành rừng đỏ Đỗ Quyên.
[1] Lâm Bô (967-1028), quê ở Tiền Đường. Lúc về ẩn ở Cô Sơn, ông sống độc thân, thường lấy hoa mai và chim hạc làm bầu bạn, từ đó có thành ngữ “Mai thê hạc tử”.
[2] Màu đỏ nên còn có tên gọi là ánh sơn hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 2