31/03/2023 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (26)
The Eve of St Agnes (26)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2010 18:19

 

Nguyên tác

Anon his heart revives: her vespers done,
Of all its wreathed pearls her hair she frees;
Unclasps her warmed jewels one by one;
Loosens her fragrant boddice; by degrees
Her rich attire creeps rustling to her knees:
Half-hidden, like a mermaid in sea-weed,
Pensive awhile she dreams awake, and sees,
In fancy, fair St. Agnes in her bed,
But dares not look behind, or all the charm is fled.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chàng tỉnh ngay, bởi kinh đã cầu xong
Cô đang gỡ chuỗi ngọc trai trên tóc
Những vòng ấm, cô tháo dần từng chiếc một
Mở áo lót thơm, và cho tụt xuống đầu
Những nữ trang lộng lẫy xuống chân mình
Nửa giấu che, cũng tựa như người cá
Nấp trong rêu, vẻ trầm tư, suy nghĩ
Cô mộng mà thực kia, tưởng thấy trong mơ
Thánh Anhe, đẹp đẽ chỗ giường kia
Nhưng không dám quay nhìn, e sắc hương bay mất
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (26)