03/12/2021 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trí tửu
置酒

Tác giả: Lưu Ỷ Trang - 劉綺莊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 05:57

 

Nguyên tác

酒熟人須飲,
春還鬢已秋。
願逢千日醉,
得逭百年愁。
卒卒周姬旦,
棲棲魯孔丘。
平生能幾日,
不及且遨遊。

Phiên âm

Tửu thục nhân tu ẩm,
Xuân hoàn mấn dĩ thu.
Nguyện phùng thiên nhật tuý,
Đắc hoán bách niên sầu.
Tốt tốt Chu Cơ Đán[1],
Thê thê Lỗ Khổng Khâu[2].
Bình sinh năng kỷ nhật,
Bất cập thả ngao du.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Rượu chín người nên uống
Xuân về tóc đã suy
Ngàn ngày nguyện say khướt
Mong trốn trăm năm sầu
Hối hả Chu Cơ Đán
Vội vàng Lỗ Khổng Khâu
Đời người được mấy bữa
Đâu bằng, hãy rong chơi
[1] Cơ Đán nhà Chu, còn gọi là Chu Công Đán, con của Văn Vương, em Võ Vương, suốt đời bận rộn vì chuyện giúp anh giúp cháu trị nước.
[2] Khổng Tử người đất Lỗ cũng suốt đời đem đạo nghĩa chính pháp giúp đời nhưng thất bại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Ỷ Trang » Trí tửu