26/05/2024 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương thiên hiểu giốc
霜天曉角

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 09:31

 

Nguyên tác

少年豪縱,
袍錦團花鳳。
曾是京城遊子,
馳寶馬,
飛金鞚。

舊遊渾似夢,
鬢點吳霜重。
多少燕情鶯意,
都瀉入,
玻璃甕。

Phiên âm

Thiếu niên hào túng,
Bào cẩm đoàn hoa phụng.
Tằng thị kinh thành du tử,
Trì bảo mã,
Phi kim khống.

Cựu du hồn tự mộng,
Mấn điểm ngô sương trọng.
Đa thiểu yến tình oanh ý,
Đô tả nhập,
Pha ly úng.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tuổi trẻ chơi ngông
Áo gấm tròn hoa phượng
Hay dạo kinh thành lông bông
Yên ngựa quý
Giáp ngựa đồng

Như giấc mơ một thuở
Nay sương tóc bềnh bồng
Những chuyện gái trai ngày ấy
Đều tan trong
Hũ rượu trong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Sương thiên hiểu giốc