25/05/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

II. Appamadavagga (Không phóng dật)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 29/11/2009 21:17

 

21
Tinh tiến: cửa niết bàn
buông lung: cổng sinh diệt
tịch mặc: lối vô sanh
dục lạc: mê vọng trường
đành sao, thân bại vương

22
Bực trí tuệ hơn người
gắng vượt ba diềng khổ
cõi thành hưởng đời đời
chẳng sa dòng thác đổ

23
Chống thiền trượng kim cương
dũng mãnh bước giải thoát
an trụ cõi hoa hương
niết bàn vô thượng đạt

24
Tiến tu ba nghiệp vọng
chính niệm một đường lành
nhuần thắm đạo giải thoát
danh hiền thoảng gió lan

25
Điều thân ngọc ý mây
là đảo báu trí huệ
ngọn triều khôn chuyển lay
núi đá biếc rực rỡ

26
Kẻ mê đắm ưu sầu
người trí giữ tâm thức
như bực đại trưởng giả
gìn bảo tạng minh châu

27
Chẳng mê theo dục lạc
như ngựa rừng thong dong
sớm dứt tâm huyễn vọng
như nguyệt chiếu rừng tùng

28
Đỉnh tháp cao trí tuệ
nhìn rõ kẻ mê si
ôm lo sợ khôn lìa
như cát đọng lòng suối

29
Tinh tấn giữa buông lung
tỉnh thức giữa mê ngủ
ngựa hồng tung vó mây
vượt bầy, xa nẻo cũ

30
Nhờ tịnh căn tu tập
mà thành chủ cõi trời
tinh tấn bước giải thoát
tự tại đóa mai tươi

31
Thanh hạnh, không buông lung
là định tuệ rực hồng
thiêu rụi cỏ phiền não
trăng đậu bến hư không

32
Bước mỗi chân tinh tấn
mỗi bước gần niết bàn
nguyện vào hầm lửa đỏ
trang nghiêm bồ đề tràng
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » II. Appamadavagga (Không phóng dật)