09/08/2020 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức vịnh thử sự dã
即詠此事也

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2008 00:32

 

Nguyên tác

鴛鴦畢竟不雙飛,
天上人間舊願違。
白草蕭蕭埋旅櫬,
一生腸斷華山畿。

Phiên âm

Uyên ương tất cánh bất song phi,
Thiên thượng nhân gian cựu nguyện vi.
Bạch thảo tiêu tiêu mai lữ sấn,
Nhất sinh truờng đoạn Hoa Sơn kỳ.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Uyên ương không được bay liền cánh
Nhân gian thề cũ chẳng cho tròn
Cỏ trắng hắt hiu chôn đất khách
Một đời đứt ruột núi Hoa Sơn.
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Tức vịnh thử sự dã