29/01/2022 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều xách giỏ hái rau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:02

 

Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mộ mẹ ruột đau như dần
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều xách giỏ hái rau