26/09/2022 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu cảm
秋夜有感

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 03:14

 

Nguyên tác

綺羅幕後送飛光,
柏栗叢邊作道場。
望帝終教芳草變,
迷陽聊飾大田荒。
何來酪果供千佛,
難得蓮花似六郎。
中夜雞鳴風雨集,
起然煙卷覺新涼。

Phiên âm

Ỷ la mạc hậu tống phi quang,
Bách lật tùng biên tác đạo trường.
Vọng đế chung giao phương thảo biến,
Mê dương liêu sức đại điền hoang.
Hà lai lạc quả cung thiên phật,
Nan đắc liên hoa tự lục lang.
Trung dạ kê minh phong vũ tập,
Khởi nhiên yên quyển giác tân lương.

Bản dịch của Phan Văn Các

Màn là vun vút bóng thiều quang
Bên bãi pháp trường dựng đạo tràng
Cuốc gọi ủ ê hoa cỏ lụi
Cỏ gai lấp liếm ruộng đồng hoang
Lấy đâu Lạc quả thờ thiên Phật
Sao được sen hoa giống Lục lang
Gà gáy nửa đêm mưa gió nổi
Dậy châm thuốc hút rét ùa sang
1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Thu dạ hữu cảm