30/06/2022 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu thuốc lá
Zigarette

Tác giả: Alfred Wolfenstein

Nước: Đức
Đăng bởi sabina_mller vào 27/06/2007 15:37

 

Nguyên tác

Der Wind raucht eine Zigarette,
Sie liegt am Aschenschalenrand
Und dampft, als ob sie Atem hätte,
Durch Zimmers, ohne Mund und Hand.

Die Hand, sie fand im weißen Bette,
Statt grauen Rauchs ein Glück in Blau:
Es raucht der Wind die Zigarette,
Der freie Mund küßt eine Frau.

Dịch nghĩa

Cơn gió hút điếu thuốc lá,
Nó (điếu thuốc lá) nằm ở rìa gạt tàn
và bốc hơi như thể nó (điếu thuốc lá) có hơi thở
Xuyên khắp phòng, mà không cần đôi môi hay bàn tay.

Bàn tay nằm trên chiếc giường trắng
Thay vì khói thuốc xám là niềm hạnh phúc màu xanh:
Ngọn gió hút điếu thuốc lá
Đôi môi rảnh rang kia hôn một người phụ nữ.

Dịch nghĩa (sabina_mller)

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Gió đã hút điếu thuốc
Đang nằm ở gạt tàn
Không cần môi, bàn tay
Vẫn tan như hơi thở

Còn đôi bàn tay kia
Đang ôm niềm hạnh phúc
Đôi môi rảnh rang hôn
Nồng nàn một cô gái

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Wolfenstein » Điếu thuốc lá