26/05/2024 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày nào đó, lúc nào đó
어느날 어느때고

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 02:17

 

Nguyên tác

어느날 어느때고
잘 가기 위하여
평안히 가기 위하여
몸이 비록
아프고 지칠지라도
마음 평안히
가기 위하여
일만 정성
모두어보리.
멋없이 봄은 살같이 떠나고
중년은 하 외로워도
이 허무에선 떠나야 될 것을
살이 삭삭
여미고 썰릴지라도
마음 평안히
가기 위하여
아! 이것
평생을 닦는 좁은 길.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngày nào đó, lúc nào đó
Để ra đi vĩnh viễn
Để ra đi bình yên
Dù thân xác
Có đớn đau kiệt quệ
Để tâm hồn thanh thản
Để ra đi
Dù ngàn vạn chân thành
Dù tất cả
Mùa xuân chán ngắt
Trôi đi như tên bắn
Dù cô đơn, ở tuổi chiều tàn
Phải rời đi, rời khỏi chốn hư vô
Mũi tên bay đi vùn vụt
Để ra đi
Với tâm hồn thanh thản
A! Đây rồi
Con đường đi chật hẹp
Đang mài dần cuộc sống
Đây rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Ngày nào đó, lúc nào đó