09/12/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp
送李中丞歸漢陽別業

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 01:33

 

Nguyên tác

流落征南將,
曾驅十萬師。
罷歸無舊業,
老去戀明時。
獨立三邊靜,
輕生一劍知。
茫茫江漢上,
日暮復何之。

Phiên âm

Lưu lạc chinh nam tướng,
Tằng khu thập vạn sư.
Bãi quy vô cựu nghiệp,
Lão khứ luyến minh thì.
Độc lập tam biên tĩnh,
Khinh sinh nhất kiếm tri.
Mang mang Giang Hán[1] thượng,
Nhật mộ phục hà chi.

Dịch nghĩa

Lận đận thay ông tướng chinh nam
Từng cai quản mười vạn quân
Bãi chức về không có cơ nghiệp
Tuổi già rồi còn mến đời thịnh thế
Một mình trấn giữ ba cửa ải yên tĩnh
Khinh sống có một thanh kiếm biết (lòng)
Mông mênh trên sông Giang, sông Hán
Bóng xế chiều rồi, ông còn muốn gì?

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chinh nam ông tướng gian nan
Đã từng cai quản trăm ngàn binh xưa
Lui về, điền sản xác xơ
Tuổi già còn vẫn ước mơ thịnh thời
Bao năm trấn giữ ải ngoài
Một thanh thần kiếm xét soi tấm lòng
Trên dòng Giang Hán mênh mông
Trời chiều nào biết rằng ông muốn gì
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Hai sông Trường Giang và Hán Thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp