05/12/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Cao sứ quân tương tặng
酬高使君相贈

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 07:11

 

Nguyên tác

古寺僧牢落,
空房客寓居。
故人供祿米,
鄰舍與園蔬。
雙樹容聽法,
三車肯載書。
草玄吾豈敢,
賦或似相如。

Phiên âm

Cổ tự tăng lao lạc,
Không phòng khách ngụ cư.
Cố nhân cung lộc mễ,
Lân xá dữ viên sơ.
Song thụ[1] khách thính pháp.
Tam quân khẳng tái thư.
Thảo Huyền[2] ngô khởi cảm,
Phú hoặc tự Tương Như.

Dịch nghĩa

Chùa cổ vắng bóng nhà sư,
Phòng không khách ở trọ.
Bạn cũ cung cấp cho gạo,
Hàng xóm mang rau vườn tới.
Khách nghe kinh Phật dưới hai cây,
Các quân lính chịu mang thư tới.
Tôi đã không dám viết kinh "Thái huyền",
Nhưng về phú thì có thể giống Tương Như.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa chùa sư vắng bóng,
Phòng không khách ngủ nhờ.
Bạn cũ cho cơm gạo,
Xóm giềng tặng rau dưa.
Kệ, nơi chùa khách lắng,
Thư, quân lính nhận đưa.
Thảo huyền đâu dám sánh,
Phú may giống Tương Như.
(Năm 760)

[1] Do chữ "sa la song thụ" 娑羅雙樹 cũng viết là 沙羅, hai cây sa la (loại long não) đã được các đệ tử của Phật dùng làm cột để mắc võng cho Phật nghỉ trước khi nhập diệt, đây chỉ ngôi chùa.
[2] Dương Hùng viết Thái huyền kinh, người đời ngạo về tác phẩm của ông, nên ông viết Giải trào (Làm tiêu cái cười ngạo).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thù Cao sứ quân tương tặng