24/09/2023 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết trồng cây

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2010 01:36

 

Từ tết trồng cây, cây có tết
Ngày xuân rộng mãi với ngàn xanh
Bác đi bóng lẫn trong chồi biếc
Bước động, chim hoà tiếng hót thanh
01-1974

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tết trồng cây