22/03/2023 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ngã tử
吊餓死

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2021 21:24

 

Nguyên tác

滿途餓莩是何人,
原是藩籬故壤民。
溝壑竟成亡國殉,
臺城未洽聖朝仁。
孤魂靡告應仇莽,
白骨無收尚恨秦。
殺運莫愁兵革後,
寒崖會且扇陽春。

Phiên âm

Mãn đồ ngã biễu thị hà nhân,
Nguyên thị phiên ly cố nhưỡng dân.
Câu hác cánh thành vong quốc tuẫn,
Đài thành vị hợp thánh triều nhân.
Cô hồn mỹ cáo ưng cừu Mãng,
Bạch cốt vô thu thượng hận Tần.
Sát vận mạc sầu binh cách hậu,
Hàn nhai hội thả phiến dương xuân.

Bản dịch của Trần Đại Vinh

Đầu đường chết đói thế người đâu?
Đó vốn nhân dân cũ Ô châu.
Ngòi rãnh vùi lấp người mất nước,
Đài thành chưa thấm được ơn sâu.
Cô hồn khôn tỏ nên thù Mãng,
Hài cốt không gom vẫn hận Tần.
Chết chóc chớ buồn vì binh hoả,
Gió xuân sẽ thổi đến hang sâu.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Điếu ngã tử