20/07/2024 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tự lan đào
金嶼攔濤

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 10:48

 

Nguyên tác

帝怒陽侯數犯邊,
移將仙島鎮前川。
波霑不識長城面,
水猛方知砥柱權。
精衛半消啣石恨,
驪龍全穩抱珠眠。
知君亦是擎天物,
今古滔滔獨儼然。

Phiên âm

Đế nộ Dương hầu sác phạm biên,
Di tương tiên đảo trấn tiền xuyên.
Ba triêm bất thức trường thành diện,
Thuỷ mãnh phương tri chỉ trụ quyền.
Tinh vệ bán tiêu hàm thạch hận,
Ly long toàn ổn bão châu miên.
Tri quân diệc thị kình thiên vật,
Kim cổ thao thao độc nghiễm nhiên.

Bản dịch của Đông Hồ

Biển quấy cho trời giận lắm phen,
Hòn vàng đem trấn cửa sông Tiên.
Nước dâng đâu thấm thành cao cả,
Sóng vỗ chi lay đá vững bền.
Tinh vệ chửa tan niềm thạch hận,
Ly long còn náu giấc châu miên.
Chống trời vật đó truyền kim cổ,
Một cõi cao cao đứng nghiễm nhiên.
Bài thơ này tác giả hoạ bài Kim tự lan đào trong Hà Tiên thập vịnh của Mạc Thiên Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Kim tự lan đào