29/06/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hay là

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2021 09:46

 

Mình viết sách
Sách giết mình
Hay là
Mình giết sách
Sách viết mình
29-2-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Hay là