13/08/2022 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)
竹枝詞二首其二(楚水巴山江雨多)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 13:42

 

Nguyên tác

楚水巴山江雨多,
巴人能唱本鄉歌。
今朝北客思歸去,
回入紇那披綠羅。

Phiên âm

Sở thuỷ Ba sơn[1] giang vũ đa,
Ba nhân năng xướng bản hương ca.
Kim triêu bắc khách tư quy khứ,
Hồi nhập Ngột Na[2] phi lục la.

Dịch nghĩa

Mưa nhiều trên sông vùng núi Ba đất Sở
Người dân xứ Ba hay hát những bài bản địa
(Khiến) hôm nay khách đất bắc nghĩ đến ngày về
Như phủ lụa xanh nhập vào Khúc Ngột Na.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Ba sông Sở mưa nhiều
Cư dân hát khúc thương yêu quê nhà
Khiến ai chạnh nhớ quê xa
Lụa xanh trong khúc Ngột Na xứ mình.
[1] Tức núi (Đại) Ba nằm hai bên sông Dương Tử từ Hồ Bắc qua đến Tứ Xuyên, gồm 12 ngọn (thập nhị bích phong) trong đó có ngọn Nữ Thần tức Vu Sơn. Núi Ba tạo nên những quang cảnh hùng vĩ ở vùng Tam Giáp (Cù Đường, Vu Giáp và Tây Lăng) mà những thi hào như Lý Bạch, Đổ Phủ... đã có nói đến trong những bài thơ của họ (như Trường Can hành, Thu hứng, Vịnh hoài cổ tích,...).
[2] Tức Ngột Na khúc, một điệu từ. Ngột cũng đọc là "hột" như trong chữ Hồi Hột, Thúc Lương Hột (cha của Khổng Tử).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ nhị thủ kỳ 2 (Sở thuỷ Ba sơn giang vũ đa)