19/01/2022 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kẻ về, người ở trông theo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:04

 

Kẻ về, người ở trông theo,
Ngựa Hồ chim Việt đôi điều ái ân.
Một mình tựa án tần ngần,
Năm canh khúc ruột như dần cả năm.
Vắng mình ta vẫn hỏi thăm,
Chốn ăn đã vậy, chốn nằm làm sao?
Bấy lâu nay những khát khao,
Mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên.
Nghĩ rằng cùng bạn thiếu niên,
Vì ai xui giục cho nên nỗi này.
Trách ông Tơ ra tay hờ hững,
Lúc xe dây sao chẳng lựa ngày.
Bây giờ hai ngả đông, tây,
Trước sao xe mối tơ này làm chi?
Chửa biết nhau sao không nói trước,
Biết nhau rồi kẻ ngược người xuôi.
Bao giờ cho được đủ đôi,
Như sen tịnh đế[1] một chồi hai hoa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Tịnh độ. Có bản chép là “linh đế”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kẻ về, người ở trông theo