29/09/2022 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý trung văn Cam Châu
醉中聞甘州

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2014 13:11

 

Nguyên tác

老聽笙歌亦解愁,
醉中因遣合甘州。
行追赤嶺千山外,
坐想黃河一曲流。
日暮豈堪征婦怨,
路傍能結旅人愁。
左綿刺史心先死,
淚滿朱弦催白頭。

Phiên âm

Lão thính sinh ca diệc giải sầu,
Tuý trung nhân khiển hiệp Cam Châu.
Hành truy Xích Lĩnh[1] Thiên Sơn ngoại,
Toạ tưởng Hoàng Hà nhất khúc lưu.
Nhật mộ khởi kham chinh phụ oán,
Lộ bàng năng kết lữ nhân sầu.
Tả Miên[2] thứ sử tâm tiên tử,
Lệ mãn chu huyền thôi bạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi luống nghe ca nhạc giải sầu
Say đòi hiệp xướng điệu Cam Châu
Qua dãy Thiên Sơn lùng Xích Lĩnh
Ngồi tưởng Hoàng Hà một khúc trôi
Chiều buông ai oán hờn chinh phụ
Đất khách vương vương lữ thứ sầu
Trích đến Miên Châu lòng đã chết
Đàn rơi đầy lệ muốn bạc đầu
Cam Châu chỉ Cam Châu khúc, còn gọi là "Cam Châu tử" hoặc "Bát thanh Cam Châu", tên bài hát của giáo phường đời Đường, sau được sáng tác thành điệu từ.

[1] Tên núi, ở phía tây tỉnh Thanh Hải.
[2] Tức Miên Châu, nay là Miên Dương, Tứ Xuyên, đông bắc Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Tuý trung văn Cam Châu