28/05/2022 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng chim
To the Cuckoo

Tác giả: William Wordsworth

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2018 19:56

 

Nguyên tác

O blithe New-comer! I have heard,
I hear thee and rejoice.
O Cuckoo! shall I call thee Bird,
Or but a wandering Voice?

While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear;
From hill to hill it seems to pass,
At once far off, and near.

Though babbling only to the Vale
Of sunshine and of flowers,
Thou bringest unto me a tale
Of visionary hours.

Thrice welcome, darling of the Spring!
Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing,
A voice, a mystery;

The same whom in my school-boy days
I listened to; that Cry
Which made me look a thousand ways
In bush, and tree, and sky.

To seek thee did I often rove
Through woods and on the green;
And thou wert still a hope, a love;
Still longed for, never seen.

And I can listen to thee yet;
Can lie upon the plain
And listen, till I do beget
That golden time again.

O blessèd Bird! the earth we pace
Again appears to be
An unsubstantial, faery place;
That is fit home for Thee!

Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Hỡi khách lạc quan! thoáng cất lời
Ta nghe đã thấy rộn niềm vui
Chim ơi! có phải mi Linh điểu
Hay chỉ ngang trời lạc tiếng thôi?

Trong lúc ta nằm trên thảm cỏ
Chợt nghe hai tiếng hót thanh ngân
Như vang từ núi này núi nọ
Khi vẳng xa xa, lúc vọng gần

Lời mi ríu rít qua thung lũng
Dù chỉ ca mừng nắng với hoa
Mi cũng hình như khêu gợi lại
Những giờ mộng tưởng của đời ta

Hoan nghênh, bạn quý mùa xuân tới!
Ta thấy rằng mi chẳng phải chim
Mi chỉ là vô hình vô thể
Một âm thanh dịu, một u huyền

Hồi nhỏ, ngày xưa cũng tiếng này
Lắng tai nghe mãi tiếng này đây
Khiến ta đã kiếm tìm trăm ngả
Trong bụi, trên trời, trên khóm cây

Ta thường dong ruổi khắp rừng sâu
Khắp cánh đồng xanh để kiếm nhau
Mi vẫn là tình yêu hy vọng
Vẫn hằng mong mà thấy gì đâu

Tuy vậy mà ta vẫn muốn nghe
Nằm dài, tai lắng cảnh đồng quê
Ta nghe tới lúc nào xây lại
Thời đại vàng son cũ vẹn thề

Thần điểu ơi! Cuộc đời ta sống
Ta thấy thành nơi mộng ảo kỳ
Ta thấy nơi đây nơi thích hợp
Để làm tổ ấm trọn đời mi
Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, Đỗ Hà xuất bản, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Wordsworth » Tiếng chim