10/02/2023 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản tin thời tiết

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 20:50

 

trên trời
hình như đám mây đen hôm qua trở lại

dưới mặt đất
dòng người vội bước

những bàn chân hướng lên phía trước
đất chuyển mình cho một cuộc thiên di

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Bản tin thời tiết