29/11/2021 10:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp”
“Итак, любовь. Она ли не воспета”

Tác giả: Vladimir Soloukhin - Владимир Солоухин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2018 08:40

 

Nguyên tác

Итак, любовь. Она ли не воспета,
Любви ль в веках не воздано свое!
Влюбленные великие поэты
“Сильна, как смерть” твердили про нее.

К тому добавить можно очень мало,
Но я сказал бы, робость прогоня:
“Когда бы жить любовь не помогала,
Когда б сильней не делала меня,

Когда б любовь мне солнце с неба стерла,
Чтоб стали дни туманней и мрачней,
Хватило б силы взять ее за горло
И задушить. И не писать о ней!”

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp
Còn ít lời đã tụng ca ư?
Bao vĩ nhân từng viết thành thơ
Khi say đắm: “Mạnh như cái chết!”

Đủ, đúng quá. Tôi chỉ xin mạn phép
Thêm điều tôi luôn ấp ủ trong lòng:
“Nếu tình yêu không giúp cho tôi sống
Không khiến tôi rắn rỏi, vững vàng thêm

Nếu tình yêu dập mặt trời tắt lịm
Bắt tôi chìm trong bóng tối đêm sâu
Khi ấy dù có đau đớn đến đâu
Tôi cũng bóp nó đi. Và không viết về nó nữa!”
1952
Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Soloukhin » “Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp”