19/08/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nông tẩu ngâm
代農叟呤

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2014 17:48

 

Nguyên tác

且將一笑悅豐年,
漸老那能日日眠。
引客特來山地上,
坐看秋水落紅蓮。

Phiên âm

Thả tương nhất tiếu duyệt phong niên,
Tiệm lão na năng nhật nhật miên.
Dẫn khách đặc lai sơn địa thượng,
Toạ khan thu thuỷ lạc hồng liên.

Dịch nghĩa

Mừng vì mùa màng trong năm bội thu, luôn nở nụ cười,
Người làm ruộng đang về già này không ngủ được.
Ông dẫn khách đặc biệt lên mảnh đất trên núi,
Cùng ngối ngắm hoa sen hồng mùa thu đang rụng cánh trong ao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm được mùa cười vui hớn hở
Lão nông mừng quên ngủ đón chào
Dẫn đưa khách quý lên cao
Ngồi xem mùa trúng đầy ao sen hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Đại nông tẩu ngâm