26/01/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Châu Thượng Văn
弔周尚文

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2020 17:30

 

Nguyên tác

人皆畏死,君獨不貪生;八尺鬚眉,羞與河山營一飽;

誰為其難,君乃為其易;一分責任,各將心血告同胞。

Phiên âm

Nhân giai uý tử, quân độc bất tham sinh; bát xích tu my, tu dữ hà sơn doanh nhất bão;

Thuỳ vi kỳ nan, quân nãi vi kỳ dị; nhất phần trách nhiệm, các tương tâm huyết cáo đồng bào.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Cái chết ai không sợ, ngươi lại không tham cái sống suông; tám thước mày râu, thẹn với non sông dành bữa gạo;

Phần khó dễ ai đương, ngươi bỗng lãnh ngay cái phần dễ; một phần gánh vác, đều đem tâm huyết cáo bà con.
Sau dân biến năm Mậu Thân (1908), Châu Thượng Văn bị bắt hạ ngục giam cùng nơi Huỳnh Thúc Kháng, kết án chung thân đày đi Lao Bảo. Kể từ khi bị bắt đến thành án, trên 20 ngày ông tuyệt thực không ăn gì, chỉ uống nước trà loãng do người con đưa vào. Khi đã gần kiệt sức, ông nói với Huỳnh Thúc Kháng: “Mính Viên quân, tôi làm cái dễ, còn anh em gắng lấy sự khó”. Sau đó người ta đưa ông lên tàu chở đi, vào đến Huế thì qua đời trong lao Phủ Thừa. Huỳnh Thúc Kháng điếu ông bằng câu đối này.

Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 13
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Điếu Châu Thượng Văn