20/09/2020 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngó hoài ra tận biển Đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:07

 

Ngó hoài ra tận biển Đông,
Thấy mây, thấy nước sao không thấy nàng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngó hoài ra tận biển Đông