28/05/2022 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trương Gia Hội nam quy
送張嘉會南歸

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2009 00:02

 

Nguyên tác

避地更安往,
巍途今獨歸。
同吟潘切月,
典盡篋中衣。
山笛春風歇,
江帆雲樹微。
人何有毛羽,
雲外借高飛。

Phiên âm

Tỵ địa cánh an vãng,
Nguy đồ kim độc quy.
Đồng ngâm Phan Thiết nguyệt,
Điển tận khiếp trung y.
Sơn địch xuân phong yết,
Giang phàm vân thụ vi.
Nhân hà hữu mao vũ,
Vân ngoại tá cao phi.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ðất lành lánh giặc yên thân,
Một mình, hung hiểm khó khăn lại về ?
Thơ trăng Phan Thiết cùng nghe,
Áo rương cầm cố có khi sạch rồi!
Gió xuân, sáo núi nghẹn lời
Buồm sông chiều khuất xa vời bờ cây.
Người đâu có cánh mà bay,
Ðể lên cao giữa tầng mây tung hoành.
Trương Gia Hội là thân sinh của Trương Gia Mô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Tống Trương Gia Hội nam quy