13/04/2021 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 92 - Thú thanh nhàn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:02

 

Giàu mặc phận thác đâu bì,
Đọ thanh nhàn, khá nhất nhì.
Vếu váo câu thơ cũ vậy,
Khề khà chén rượu hăng sì.
Trăng thanh gió mát là tương thức,
Nước biếc non xanh ấy cố tri.
Thế sự đôi co dầu thế sự,
Rũ không thay thảy chẳng hề chi.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Giầu mặc phận khó đâu bì,
Đọ thanh nhàn, khá nhất nhì.
Vếu váo câu thơ cũ rích,
Khề khà chén rượu hăng xì.
Trăng thanh gió mát là tương thức,
Nước biếc non xanh ấy cố tri.
Sự thế đôi co dầu sự thế,
Dữ không thây thẩy chẳng hề chi.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 92 - Thú thanh nhàn