04/12/2021 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi trình chu hành Địa Trung Hải
回程舟行地中海

Tác giả: Nguyễn Trọng Hợp - 阮仲合

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2019 17:00

 

Nguyên tác

戀闕懸愚慮,
歸舟計客程。
思含滄海闊,
心共白雲征。
靜夜星河近,
晴天島嶼冥。
五行山色秀,
旬月待金旌。

Phiên âm

Luyến khuyết huyền ngu lự[1],
Quy chu kế khách trình.
Tư hàm[2] thương hải khoát,
Tâm cộng bạch vân chinh.
Tĩnh dạ tinh hà[3] cận,
Tình thiên đảo dữ[4] minh.
Ngũ Hành Sơn sắc tú,
Tuần nguyệt đãi kim tinh[5].

Bản dịch của Nguyễn Công Thuần

Mãi nhớ đế đô lòng thẫn thờ,
Thuyền về mãi tính đến từng giờ.
Mênh mông biển lớn lòng nhung nhớ,
Xa tắp ngàn mây nỗi ngóng chờ.
Đêm tĩnh chòm sao như xuống thấp,
Trời quang cồn đảo hết lờ mờ.
Ngũ Hành Sơn sắc màu xinh xắn,
Cả tháng kim tinh đợi bóng cờ.
Nguồn: Non Nước - Ngũ Hành Sơn qua thơ văn, Nguyễn Công Thuần, NXB Đà Nẵng, 2017
[1] Sự lo lắng của kẻ bề tôi.
[2] Chỉ sự thương nhớ.
[3] Ngân Hà (thiên hà).
[4] Đảo lớn và đảo nhỏ.
[5] Lá cờ trên ngù có cắm lông, thường dùng cho sứ giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Hợp » Hồi trình chu hành Địa Trung Hải