01/12/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Bạch Mã đàm
發白馬潭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2013 21:37

 

Nguyên tác

水生春纜沒,
日出野船開。
宿鳥行猶去,
叢花笑不來。
人人傷白首,
處處接金杯。
莫道新知要,
南征且未回。

Phiên âm

Thuỷ sinh xuân lãm một,
Nhật xuất dã thuyền khai.
Túc điểu hành do khứ,
Tùng hoa tiếu bất lai.
Nhân nhân thương bạch thủ,
Xứ xứ tiếp kim bôi.
Mạc đạo tân tri yếu,
Nam chinh thả vị hồi.

Dịch nghĩa

Nước dâng dây neo to chìm nghỉm,
Khi trời mọc, thuyền quê mới hiện ra.
Chim đậu nay đã bỏ đi,
Khóm hoa cười mà chẳng tới.
Người người tủi đầu bạc,
Chốn chốn nâng chén vàng.
Chớ nói rằng ham biết cái mới,
Xuống vùng nam mà chưa về nhà được đây.

Bản dịch của Phan Ngọc

Nước xuân ngập dây buộc
Mặt trời lên thuyền đi
Chim náu cũng đành bỏ
Hoa cười chẳng lại đây
Mọi người thương đầu bạc
Nơi nơi uống chén say
Chớ nói điều mới lạ
Lính Nam chửa về đây
(Năm 769)

Tiêu đề có bản chép là Đăng Bạch Mã đàm 登白馬潭.
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phát Bạch Mã đàm