23/10/2021 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành bộ ngẫu đắc
行歩偶得

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2014 15:43

 

Nguyên tác

馬過沙南閒步月,
舟橫潮口半迎風。
十年來往鴻藍路,
清曠吟懷似此中。

Phiên âm

Mã quá sa nam nhàn bộ nguyệt,
Chu hoành triều khẩu bán nghinh phong.
Thập niên lai vãng Hồng Lam lộ,
Thanh khoáng ngâm hoài tự thử trung.

Dịch nghĩa

Ngựa vượt khỏi phía nam bãi cát thì thả bộ dưới trăng
Thuyền chèo ngang cửa biển nửa phần đón gió
Mười năm qua lại con đường núi Hồng sông Lam
Thơ văn ta cũng trong sạch như cảnh nước non vậy

Bản dịch của Xuân Diệu

Ngựa qua cát nam trăng đón bước
Thuyền ngang cửa biển gió vơi buồm
Mười năm qua lại Lam Hồng đó
Trong sạch lòng thơ như nước non.
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Hành bộ ngẫu đắc