27/03/2023 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức mai
憶梅

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 20:37

 

Nguyên tác

定定住天涯,
依依向物華。
寒梅最堪恨,
長作去年花。

Phiên âm

Định định trú thiên nhai,
Y y hướng vật hoa.
Hàn mai tối kham hận,
Trường tác khứ niên hoa.

Dịch nghĩa

Sống đằng đẵng ở nơi chân trời,
Luôn trông ngóng về cảnh phồn hoa.
Hoa mai lạnh kia thật đáng thương,
Năm nào cũng nở hoa của năm cũ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chân trời dằng dặc mãi,
Trông ngóng cảnh phồn hoa.
Thương cảm cho mai lạnh,
Xuân về hoa cũ ra.
Lý Thương Ẩn tuổi trẻ tài cao nhưng lại lận đận trong đường làm quan, ông chỉ giữ chức quan nhỏ ở nơi xa xôi tới tận cuối đời. Trong bài này, ông mượn hoa mai để ví với cảnh ngộ của mình, hoa nở trước khi xuân đến, tới khi xuân về thì hoa đã tàn rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ức mai