25/09/2023 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mười cô gái Đồng Lộc

Tác giả: Cẩm Lai - Lê Thị Cẩm Lai

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2017 06:48

 

Mười bông nhài trắng xoá
Vừa nở còn ngậm sương
Bom địch tìm đến dội
Hoa nát, hương thơm lừng...

Hương thơm lừng trời đất
Vách núi kể chuyện này:
Có mười người con gái
Một sáng bay lên mây

Mười em gái trắng trong
Chưa nhận thư người lạ
Chưa nói chuyện duyên tình
Chưa cầm tay ai cả!

Vậy mà bom địch dội
Mười em bay lên trời
Chào nhé, kiếp làm người!
Giao lại đường cho bạn!
Đồng Lộc, 1995

Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cẩm Lai » Mười cô gái Đồng Lộc