23/01/2021 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc mai

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 04:46

 

Tôi là một chiếc mai
Ra đời năm 51
Bao lần cạp lần rèn
Thép tôi vẫn còn tốt

Ra đi cùng đồng bào
Đánh Pháp lại đánh Mỹ
Suốt hai mươi năm liền
Không một ngày để rỉ

Tôi đào và tôi đào
Hàng triệu mét khối đất
Đào bào nhiêu hầm hào
Hầm chông, hầm bí mật

Hầm nối làng qua làng
Hầm xuyên sâu lòng núi
Đào dọc lại đào ngang
Hầm trong tre, trong chuối

Chém sạn sỏi đá dăm
Lập loè tia lửa bật
Nối những đoạn đường dài
Giữa đạn bom gầm thét

Hai mươi năm gian lao
Hai mươi năm thắng giặc
Nơi nào cần, có tôi
Chỗ nào khó, có mặt!
Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Chiếc mai