13/07/2024 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lô tư hộ
贈盧司戶

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 22/07/2011 08:47

 

Nguyên tác

秋色無遠近,
出門盡寒山。
白雲遙相識,
待我蒼梧間。
借問盧躭鶴,
西飛幾歲還?

Phiên âm

Thu sắc vô viễn cận,
Xuất môn tận hàn sơn.
Bạch vân dao tương thức,
Đãi ngã Thương Ngô gian.
Tá vấn Lô đam hạc,
Tây phi kỷ tuế hoàn?

Dịch nghĩa

Mùa thu chẳng xa chẳng gần,
Ra khỏi cửa chỉ toàn núi lạnh.
Mây trắng xa xôi từng quen biết,
Đợi ta ở Thương Ngô.
Ướm hỏi cánh hạc ham chơi họ Lư,
Bay về phương Tây bao giờ trở lại?

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Màu thu xa cũng như gần,
Núi đang cữ lạnh giăng giăng trước thềm.
Dặm ngàn mây trắng từng quen,
Hẹn cùng ai đó ở miền Thương Ngô.
Ham chơi, cánh hạc họ Lư,
Bay về tây biết bao giờ trở lui?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tặng Lô tư hộ