22/01/2021 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Tô Châu trừng hiện Diotima

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 02/11/2012 08:15

 

Trăng về say rượu cành hoang
Ra đời một cuộc chân dàn giậy chân
Chân đi mười bậc chín lần
Lớp cong cầu nước nhịp cần mẫn soi
Lên rừng rú vượn gầm voi
Xuống rừng gạ gẫm về coi trâu bò
Cườm tay phố thị nhỏ to
Ghì trong châu quận còn so le hoài
Cô Nương Ký Ức trong ngoài
Niềm riếng tại hạ lạc loài bữa nay.
(Đêm Cosima Liszt)

Nguồn: Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Đêm Tô Châu trừng hiện Diotima