30/07/2021 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng hành nhân
望行人

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:13

 

Nguyên tác

朝聽乾鵲鳴,
暮見燈花結。
鵲鳴燈結無定期,
鏡裡青雲看成雪。
人生百歲難長保,
天上孤鸞海中老。
滔滔逝水不回西,
灼灼秋花幾時好。
一朝復一朝,
一夕復一夕,
只恐君心念妾時,
妾身已作山頭石。

Phiên âm

Triêu thính can thước[1] minh,
Mộ kiến đăng hoa[2] kết.
Thước minh đăng kết vô định kỳ,
Kính lý thanh vân khán thành tuyết.
Nhân sinh bách tuế nan trường bảo,
Thiên thượng cô loan hải trung lão.
Thao thao thệ thuỷ bất hồi tây,
Chước chước thu hoa kỷ thì hảo.
Nhất triêu phục nhất triêu,
Nhất tịch phục nhất tịch,
Chỉ khủng quân tâm niệm thiếp thì,
Thiếp thân dĩ tác sơn đầu thạch.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sáng nghe chim khách hót vang
Đến chiều lại thấy đèn tàn kết hoa
Khách kêu đèn kết, thời xa
Tóc mây thành tuyết trắng nhoà gương soi
Trăm năm khó trải đời người
Chim loan đơn lẻ trên trời già thay
Nước trôi chẳng trở về tây
Hoa thu rạng rỡ được nay mấy lần
Ngày ngày tối tối qua dần
Khi chàng nhớ đến thiếp thân mỏi mòn
Thiếp thành đá đứng đầu non
[1] Tức hỉ thước 喜鵲, chim khách báo điềm vui.
[2] Hoa đèn, cũng báo tin vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Vọng hành nhân