31/03/2023 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn hò năm mốt năm kia

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:13

 

Hẹn hò năm mốt năm kia
Mừng thầm trong bụng anh dìa đào ao
Đào ao thả nước cho vào
Nước phèn chua lét anh nào uống đâu
Vừa hay người sẽ rước dâu
Anh về lấp lại mặc dầu tốn công.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hẹn hò năm mốt năm kia