31/01/2023 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư biên sự
書邊事

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 01:59

 

Nguyên tác

調角斷清秋,
征人倚戍樓。
春風對青塚,
白日落梁州。
大漠無兵阻,
窮邊有客遊。
蕃情似此水,
長願向南流。

Phiên âm

Điệu giốc đoạn thanh thu,
Chinh nhân ỷ thú lâu.
Xuân phong đối thanh trủng[1],
Bạch nhật lạc Lương Châu[2].
Đại mạc vô binh trở,
Cùng biên hữu khách du.
Phồn tình tự thử thuỷ,
Trường nguyện hướng nam lưu.

Dịch nghĩa

Tiếng tù và vang lên xé ngang bầu trời muà thu trong trẻo
Chinh nhân tựa người vào địch lâu
Gió xuân thổi qua phần mộ của Vương Chiêu Quân
Mặt trời chói chang lặn xuống bên Lương Châu
Sa mạc mênh mông không có binh sĩ ngăn trở
Cùng cực bên kia cũng có du khách đến thăm
Tính tình người Tây Phồn cũng như con nước này
Nguyện lòng hướng về phía nam chảy hoài

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Còi lặng, thu trong vắt,
Chinh nhân tựa mé lầu.
Gió xuân vờn mộ biếc,
Trời bạc lặn Lương Châu.
Bãi rộng quân thưa thớt,
Biên xa khách dãi dầu.
Tình phiên như nước ấy,
Nguyện chảy hướng nam lâu.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Mộ Vương Chiêu Quân ở Hồ Trung, đất nhiều cỏ trắng, chỉ có chỗ mộ là màu xanh.
[2] Một trong 9 châu thời cổ, giờ giữa Thiểm Tây, Hán Trung đạo và Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Thư biên sự